desgin


ObecnéBack in ActionJagged Alliance 3Unfinished BusinessJagged Alliance 2  Úvod  Demo  Seznamy  Zbraně  Postupy  Návody  Questy  Žoldáci  Tipy a triky  FAQ  Crack  Ostatní  Cheaty  Modifikace  v1.13JA: Deadly GamesJagged AllianceFun :-)DownloadFórumLinky


ABCgames.cz

Linux Software

Proč používat Linux

Reico's Ground

Generally

rpghry.czVentrilo servery Ubuntus

online hry raketka.czVolby ve hře

Úvodní volby hry

Toto nastavení probíhá pouze jednou, při volbě obtížnosti

 • DIFFICULTY LEVEL (úroveň obtížnosti) - EASY (bažant), NORMAL, HARD (těžký). Ovlivňuje obtížnost
 • EXTRA DIFFICULTY (zvláštní obtížnost) - TIMED TURNS (časově omezená kola) a UNLIMITED TURNS (neomezená)
 • GUN OPTIONS (volby zbraní) - NORMAL (zlehčené) a ADDITIONAL GUNS (další zbraně). ADDITIONAL GUNS umožňuje pro zbraňové experty další zbraně (což doporučuji, čím více zbraní ve hře, tím lépe ne?)
 • GAME STYLE (styl hry) - SCI-FI (setkáte se s broučky) nebo REALISTIC (broučci se neobjeví)

Volby ve hře

(v českém překladu je to jinak!)

 • SPEECH (řeč) - chcete-li slyšet dialogy postav, mějte tuto volbu zapnutou. Standardně - zapnuto
 • MUTE CONFIRMATIONS (slovní potvrzení) - zaškrtnutím vyřadíte potvrzení pohybu. Standardně - vypnuto
 • SUBTITLES (titulky) - ovládá, zda jsou ve hře zobrazeny titulky. Standardně - vypnuto
 • PAUSE TEXT DIALOGUE (pozastavení dialogů) - Je-li zapnuto, můžete si přečíst texty dialogů NPC postav (spolu se zapnutím SUBTITLES) Standardně - vypnuto
 • HIDE SHADOWS (skrýt stíny) - urychlení hry na pomalejších počítačích. Standardně - vypnuto.
 • BLOOD N CORE (krev a odkrojky) - Pro slabochy, které nesnesou pohled na krev. Standardně - zapnuto.
 • NEVER MOVE MY MOUSE (nikdy nepohybuj s myší) - automatický pohyb s myší. Standardně - vypnuto
 • OLD SELECTION METHOD (stará metoda výběru) - pokud jste zvyklí na výběr postav z 1 dílu zapněte. Standardně - vypnuto
 • SHOW MOVEMENT PATH (ukazovat trasu pohybu) - ukazuje trasu pohybu standardně - vypnuto
 • SHOW MISSES - ukazuje zásahy mimo. Standardně - vypnuto
 • REAL-TIME CONFRIMATION - vyžaduje potvrzení pro přechod do REAL-TIME pohyb. Standardně - vypnuto
 • DISPLAY ENEMY INDICATOR (ukazatel nepřítele) - ukazuje nad portrétem počet nepřátel. Standardně - zapnuto
 • USE METRIC SYSTEM (použít metrický systém) - Používá místo liber kilogramy. Standardně - vypnuto
 • MERC LIGHTS DURING MOVEMENT (světla žoldáku během pohybu) - žoldák svítí během pohybu v noci. Standardně - zapnuto
 • SHOW 3D CURSOR (ukazovat 3D kurzor) - ukazuje kurzor jako 3D krychli. Standardně - vypnuto.

zpět© 2000-2019 Ondřej Čečák, design by MAD.