desgin


ObecnéBack in ActionJagged Alliance 3Unfinished Business  Návody, tipy a triky  Zbraně  Žoldáci  Ostatní  Neoficiální kampaněJagged Alliance 2JA: Deadly GamesJagged AllianceFun :-)DownloadFórumLinky


ABCgames.cz

Linux Software

Proč používat Linux

Reico's Ground

Generally

rpghry.czVentrilo servery Ubuntus

online hry raketka.czNávod ze Score 95


Jagged Alliance 2 - Unfinished Business
Třetí pokračování série Jagged Alliance 2: Unfinished Business, sice běží na stejném enginu jako JA2, avšak díky mnoha vylepšením v takticko-bojové části to není jenom datadisk!

Příběh

Poté, co jste v JA2 osvobodili Arulco od samozvané královny Deidranny, to už vypadalo, že se do země konečně vrátí klid a mír. Jenomže místo toho dorazily opět zlé časy. Nadnárodní těžební společnost Ricci, která dříve odměnou za nerušené plundrování Arulcského nerostného bohatství podporovala Deidrannu, se nevzdala a vybudovala si v oblasti Tracona raketovou základnu. Nyní hrozí, že pokud nebude vyhověno jejím podmínkám, promění vzkvétající Arulco v trosky. Jako důkaz svých slov již poslala na Arulco několik raket (naštěstí zničili jen opuštěné Arulské vězení Tixa). Vláda svobodného Arulca je v kleštích - znovu vydat doly by znamenalo opět ztratit svobodu, ale jakákoliv vojenská akce je nemyslitelná - není možné zorganizovat a provést natolik rychle, aby se zamezilo raketové odvetě. Zatímco vláda získává čas vyjednáváním, obrací se prostřednictvím Enrica Chivaldoriho s prosbou na vás, abyste znovu zorganizovali rychlou akci a odvrátili hrozící katastrofu.

Vlastnosti postav

Vlastnosti postav určují její schopnosti při různých činnostech. Každý údaj má rozsah od 0 do 100. Většinu vlastností lze zlepšovat tréninkem a také používáním při souvisejících činnostech. Tak jak se zlepšují vlastnosti dané osoby, roste i její bojová hodnota a s ní i požadavek na plat.

Zdraví (Health):
Představuje fyzické zdraví osoby a zároveň vyjadřuje, jak velké zranění je pro ni smrtelné. Voják se zdravím 100 je v perfektní kondici, voják se zdravím 10 může být zabit kopnutím. Zdraví ovlivňuje celkový výkon postavy a účinnost ostatních vlastností a dovedností.

Hbitost (Agility):
Udává, jak dobře osoba reaguje na podněty. Ovlivňuje rychlost přesunů, úspěch při různých činnostech a schopnost přerušení tahu protivníka.

Obratnost (Dexterity):
Měří schopnost osoby provést jemný pohyb. Vysoká obratnost je velice důležitá pro úspěšné používání dovedností: Léčení (Medical), Výbušniny (Explosives), Montér (Mechanics) a Trefování (Marksmanship).

Síla (Strength):
Vyjadřuje, jaké má voják svaly a fyzickou sílu. Je obzvlášť důležitá v boji muže proti muži, při násilném otevírání věcí, pří házení předmětů a rozhoduje o tom, kolik věcí může voják pobrat, aniž by byl přetížený (jakmile je překročeno 100%, snižují se dostupné akční body, je pomalejší a brzo se unaví).

Inteligence (Wisdom):
Ovlivňuje schopnost osoby učit se ze zkušeností a z tréninku (rychlost učení) a dále ovlivňuje porozumění principu věcí. Vysoce inteligentní vojáci nemají problémy se zvládáním složitých vojenských předmětů. Těm, kteří na tom nejsou duševně tak dobře, trvá více času přijmout složitosti dovedností a činností.

Vedení (Leadership):
Vyjadřuje osobní kouzlo, respekt a vystupování. Ovlivňuje konání vojáka v poli, rychlost tréninku milicí a interakci s nehráčskými postavami.

Dovednosti postav

Vedle osobních vlastností popisují každého vojáka ještě 4 základní dovednosti. Jejich hodnota je obdobně jako u vlastností postavy v rozmezí 0-100, přičemž ji také lze zvyšovat tréninkem a praxí. Dovednost 0 se však nezlepší nikdy.

Léčení (Medical):
Protože se boje zřídkakdy odehrávají v blízkosti nemocnic, musí zranění vojáci s ošetřením spoléhat buďto jeden na druhého nebo každý sám na sebe. Lékařská dovednost představuje soubor medicínských znalostí a schopností léčit raněné. Velikost této dovednosti přímo ovlivňuje rychlost hojení osob v módu pacient.

Výbušniny (Explosives):
Schopnost zacházení s výbušninami určuje vojákovu zdatnost při vytváření, používání a vyřazování výbušnin, aniž by se sám vyhodil do vzduchu.

Mechanika (Mechanical):
Vojáci musí používat všelijaké důmyslné přístroje - zbraně, dálková ovládání, zámky atd. Dovednost montér hodnotí schopnost vojáka opravovat poškozené a opotřebované věci, zbraně a vozidla, dále má velký vliv na schopnost otevírat zámky a montovat nové věci kombinací existujících součástí. Osoba s nízkou dovedností mechanik věci montovat buďto vůbec nedokáže a nebo je při montáži hrubě poškozuje.

Přesnost střelby (Marksmanship):
Velikost této dovednosti odráží schopnost vojáka přesně zasáhnout určený cíl střelbou nebo hodem. Voják může mít sloní zdraví, ale pokud se nedovede trefit do nepřítele, pak mu nepomůže ani svěcená voda.

Úroveň zkušeností

Experimence Level je nejdůležitějším znakem vojáka. Odráží všechny jeho získané zkušenosti a znalosti, délku služby, počet prožitých bojů atd. Dosažení vyšší zkušenostní třídy s sebou pro něj přináší následující výhody:

 • jeho schopnost zjistit pasti a léčky se zlepšuje
 • zlepšuje se schopnost plížení a tichého pohybu
 • je schopen rychleji a přesněji zamířit na nepřítele
 • snadněji získá přerušení v tahu nepřítele (a nepříteli toto přerušení umožňuje méně)
 • jeho celková dovednost v poli s zlepšuje
 • a také může požadovat vyšší plat


Další věc ke zkušenostnímu levelu: vojákům se nezvyšuje jejich zkušenostní level jen po činnostech, jako je např. zabití, odminování či montáž - zvyšuje se také tehdy, když se dokončí nějaký quest a oni jsou právě u toho.

Avšak pozor - pokuste se kontrolovat rychlé zvyšování zkušenostního levelu. Později totiž i původně nejlevnější vojáci začnou žádat platy blízké nejdražším žoldákům hry. A pokud pro vás nejsou nějak důležití (potřebujete je jen na specifické práce), je lepší je propustit a za stejné peníze místo nich najmout nějaké bojově lepší žoldáky. Takže vynechejte tyto méně důležité žoldáky z bojů a najměte je jen tehdy, když je opravdu potřebujete (k otevírání speciálních dveří, k tréninku milice, k opravě či kombinaci věcí apod.)

Specializace postav

Mnoho postav má jednu nebo dokonce i dvě specializace. Získat během hry jakoukoli další není umožněno žádné osobě. Schopnost využít svou specializaci roste se zkušenostním levelem. Ti, co mají vyšší zkušenostní level, dokáží své specializace lépe využít - jsou tedy v daném oboru úspěšnější. Mít určitou specializaci tedy v podstatě znamená, že daná osoba má mnohem větší šanci uspět při činnostech s ní souvisejících než osoba, která tuto specializaci nemá (např. specialista Zámečník - "Lockpicking" při otevírání zámků. Výjimkou jsou jen Bojová umění (Martial Arts), jejichž osoby neznalé neumí vůbec použít. Specializace na určitou činnost se u osob obvykle vyskytují ve dvou úrovních - Normální a Expert. Úroveň Expert s sebou přináší dvojnásobný bonus oproti normální úrovní specializace.

Zámečník (Lockpicking), Elektronik (Electronics):
tyto dvě specializace zajišťují bonusy pro zručnost při montážích a opravách. Osoby s "Lockpicking" získávají +25% bonus při otevírání zámků. Zkušenosti s elektronikou ve skutečnosti nezvyšují mechanickou zručnost, avšak osoby bez této zručnosti mají poloviční šanci uspět v úkolech, ve kterých vystupuje elektronika (otevírání hi-tech zámků, připojování detonátorů na výbušniny a různé opravy a montáže).

Ranař (Hand-to-hand), Bojová umění (Martial Arts):
Osoby s kteroukoliv z těchto specializací jsou zvýhodněny bonusem při útocích beze zbraně (holýma rukama).
Specializace Ranař - Expert (Hand-to-hand Expert) dává +15% bonus pro zásah i vyhnutí se soupeřově ráně a dále zesiluje účinek uštědřené rány o +45%.
Znalost bojových umění (Martial Arts) přináší +30% bonus pro zásah, úhyb i způsobenou školu. Další malý bonus dává i v bojích s nožem, avšak nepřináší žádné zvýšení poškození při úderech s boxerem. Bojovník s touto specializací také umí (na oslabené nepřátele) provést speciální kop z otočky, který způsobuje dvojnásobné poškození.

Vyznavač nožů (Knifing):
Odborník pro boj s noži je expert na bodné a sečné zbraně, který má 30% bonus pro útoky i vykrývání (dovede se vyhýbat úderům při soubojích s holýma rukama).

Vrhání (Throwing):
Osoba se znalostí vrhání získává +12% šanci zásahu a stejně tolik i k maximální vzdálenosti dosahu vrhu. Platí to jak při vrhání různých zbraní (nože, granáty), tak i při házení různých předmětů (např. spolubojovníkům - náboje, klíče, zbraně).

Těžké zbraně (Heavy Weapons):
Zručnost při zacházení s těžkými zbraněmi (minomety, granátomety, LAW) - přináší +15% k přesnosti zásahu. Dále se při střelbě se zbraní těžších než 9 kg (váženo s přídavnými zařízeními) snižují nároky na akční body.

Automatické zbraně (Auto Weapons):
U osob zběhlých v používání automatických zbraní se na 1/2 snižuje penalizace za výstřel dávkou (u Expertů dokonce na 1/4). Tato vzdálenostně-zásahová penalizace je totiž od 5 do 11% pro každou střelu po první (takže například pak výstřely při třístřelové dávce mohou být s 0%, 8% a 16% penalizací).

Všestrannost (ambidextrous):
Osoby, které mají tuto specializaci, umí používat obou rukou stejně, a proto nejsou znevýhodněny -20% zásahové penalizace pro současnou střelbu ze braní v obou rukách (2x pistole nebo malé automatické zbraně).

Střelec z výšek (On-root to-hit bonus):
Existuje několik zkušených sniperů, kteří jsou trénováni na střelbu ze střech. V případech, kdy střílí dolů ze střechy, se jim připočítává 15% bonus.

Noční boj (Nigtops):
Osobám se specializací na noční boj se během nočních bojů zvyšuje výkonnost. V noci přináší každý level této specializace +1 bonus k dosahu vidění, +1 k odposlechové vzdálenosti a také +1 ke schopnosti přerušení (ve stupnici 1-10).

Plížení (Stealthy):
Specializace plížení dává pří každém plíživém kroku +25% bonus k tichosti pohybu (tedy o 1/4 snižuje možnost prozrazení hlukem pohybu).

Trenér (Teaching):
Osoby se schopností vyučovat mají při tréninku městských milicí nebo při učení jakékoliv jiné osoby 30% vyučovací bonus.

Kamuflovaný (camouflaged): Tento unikátní rys má pouze Shadow a Tex, kterým se dlouhým používáním zapila kamufláž do kůže a to jim nyní zajišťuje časově neomezené kamuflování.

Strategické rady

 • Při dobývání ultra tuhých sektorů je vhodné zaútočit na sektor najednou z několika směrů (přesunout jednotky do sousedních sektorů, zastavit čas, udat cíl a pustit čas - když nějaká jednotka dorazí dříve - jste dotázáni, zda má už začít útok, a nebo má čekat na další týmy.)
 • Sem tam je dobré podívat se k obchodníkům - občas dostávají opravdu kvalitní zboží.
 • Zbraně a příslušenství je třeba udržovat v bezvadném stavu - nemáte-li v týmu schopného opraváře, na čas si jej najměte.
 • Před tím, než necháte v nějakém sektoru své vojáky trénovat, opravovat zbraně a nebo spát, strategicky je rozmístěte - nezapomeňte že vždy hrozí nenadálý útok nepřítele! Obzvlášť velký pozor si dejte po cestování prostřednictvím plánovací mapy - tehdy může ledabylé ponechání vojáků bez zaujmutí strategických pozic fatální následky (ideální rozmístění je např. vleže na střeše uprostřed sektoru).
 • Pořiďte si do týmu odborníka s vysokou dovedností Léčení (Medical). Po boji ho předveďte do módu "Doktor" a raněného do módu "Pacient" a nechte ho doléčit v boji utržená a narychlo ošetřená zranění. Doléčení tak proběhne minimálně 2x rychleji, než by to trvalo normálně.
 • Směs 18 (Compound 18) je velice vzácná - použijte ji jen na Spectra ochranné výstroje (vesta, kalhoty, helma).

Akční rady

 • Maximálně využívejte zobrazování vzdálenosti k cíli (klávesa "F"), kvality výhledu (podržení klávesy "END") a kvality ukrytí (podržení klávesy "DEL") - bližší informace zde.
 • Když potřebujete vyjít v nebezpečné oblasti zpoza rohu, používejte úkrok stranou - předejdete tak zbytečným přerušením nepřítele (ALT + klid.) - viz popis na stránce "Speciální způsoby přemisťování".
 • Nikdy si nenechte kriticky zranit vojáka - trvale se může zhoršit nějaká jeho vlastnost (HBI, OBR, INT .).
 • Občas se proti několika (dvěma) u sebe stojícím a vážně zraněným protivníkům hodí použití rozprostřené střelby (přepne se na dávku a se stlačenou L-myší se vybere cílová oblast).
 • Jsou dva druhy únavy (dočasná - chvíli po velké námaze přejde a trvalá - nutný spánek).
 • Jedinečné jsou také kouřové granáty - to když se potřebujeme někam nepozorováni dostat (přes klíčová otevřená prostranství, do místnosti s chlapíkem za dveřmi...) - do kouře totiž nepřítel nestřílí. Nesmíte ovšem zapomenout nechat tyto granáty nejprve vytvořit dýmovou stěnu (nechte je tak 1 kolo rozkouřit).
 • Zasekne-li se v boji nějaká zbraň (profesionálně vedenému týmu by se něco takového stát nemělo), zkuste znovu vystřelit - někdy se to povede.
 • Dřevěné dveře, bambusové a jim podobné stěny jsou průstřelné. Víte-li o protivníkovi, který se za nimi schovává, můžete ho zkusit "naslepo" dostat (nejlépe dávkou).


Návod z časopisu Score uveřejněn se souhlasem redakce.

zpět© 2000-2019 Ondřej Čečák, design by MAD.